1 juli 2018

FraLa - Verdrietig

Er waren de afgelopen dagen weer heel wat zaken waarvan ik erg verdrietig werd.

Waar is ‘men’ mee bezig? Betekent die “D” van D66 soms “Dom”? Daar roept men nu dat Rutte in het Witte Huis vooral geen toezeggingen moet doen m.b.t. de zogenaamde pre clearance door Amerikaanse beambten op Schiphol. Via een voor mij volledig verknipte logica zouden wij daarmee de discutabele en discriminerende politiek van de heer Trump ondersteunen. Zo’n in mijn optiek volmaakt dwaas initiatief kan alleen in gang worden gezet door iemand die nog nooit in een van die lange rijen op Amerikaanse luchthavens heeft gestaan. En of Schiphol nu wel of geen pre clearance faciliteiten gaat krijgen, zal t.a.v. het door de Amerikaanse Hoge Raad goedgekeurd beleid geen fluit uitmaken.

Reizigers uit de geboycotte landen moeten - na de uitspraak van Amerika’s hoogste rechtscollege dat zij geweigerd worden Amerikaans grondgebied te betreden - wel buitengewoon dom zijn om toch op een vliegtuig richting USA te stappen. Luchtvaartmaatschappijen zullen passagiers met ‘een verkeerd paspoort’ ongetwijfeld waarschuwen dat zij de States niet inkomen of zelfs weigeren deze mensen te vervoeren. En mochten er zich domme passagiers uit bijvoorbeeld Yemen melden en de luchtvaartmaatschappij verzuimt deze mensen te waarschuwen en tegen beter weten in toch te vervoeren, dan zou zo’n pre clearance deze mensen tenminste nog een tweetal vluchten over de Atlantische Oceaan kunnen besparen. Men kan het met de politiek van Trump niet eens zijn (en elk weldenkend mens valt m.i. onder deze categorie), maar wij dienen (helaas) te beseffen dat hij democratisch is gekozen en dat zijn immigratiepolitiek nu is goedgekeurd. Of wenst D66 dat alle wetten in de VS voortaan nog even door hun partij goedgekeurd moeten worden. En getoetst aan de Nederlandse Grondwet. Want die wordt er door D66 ook bijgesleept om die pre clearance te verhinderen. Kamerleden met dit soort initiatieven kan ik missen als de spreekwoordelijke kiespijn.

Heet van de naald hoor ik over de toekomstige vliegtaks. Daar zal per vliegtuig op vakantie gaand Nederland niet wakker van gaan liggen en of het daarmee binnen te harken geld daadwerkelijk besteed wordt aan milieu, wil ik bij voorkeur eerst zien alvorens het te geloven.

Zelfs een minister de Jonge, die ik best wel waardeer, maakte mij verdrietig. Hij wil dat verpleeghuizen plannen gaan maken hoe de zorg bij hun verpleeghuis beter kan. En twee tellen later lees ik over een verpleegkundige in Amsterdam, die de stad tegen haar zin moet verlaten, omdat zij geen geschikte woonruimte kan vinden dan wel betalen. Na 9 jaar nr. 89 op de urgentielijst.

Verpleegkundigen hebben helemaal geen tijd om plannen te maken. Die moeten staatjes invullen en patiënten verzorgen. Staatjes invullen vergt bijna de meeste tijd, maar dat moet van de uit zijn krachten gegroeide schil met middenmanagement. Want die staatjes hebben zij nodig voor het maken van de door de minister gevraagde plannen. De goede niet te na gesproken, maar het zal vast weer een tijdrovende en daardoor kostbare oefening worden. En dat de eindrapporten bij de verpleegkundigen de mond zal doen openvallen van verbazing, meen ik te mogen betwijfelen.

Overigens heeft Jan Slagter van Omroep Max met zijn verpleeghuis zonder managers volgens mij dit wiel al lang uitgevonden en hij zal best bereid zijn van zijn model wat kopietjes te maken. Maar ik vrees dat verpleeghuizen met een flinke managementschil daarvoor weinig belangstelling zullen hebben. Dat zou hun eigen bestaan en bijbehorende vergoedingen kunnen aantasten. Het zou mij niets verbazen als dit – al dan niet bewust – zelfs speelt bij (top)ambtenaren van het ministerie, de gezondheidsraad en bij weet ik veel wie nog meer.

Mijn ei kwijt raken over het Fipronil-gebeuren, waarover W. Sorgdrager rapporteerde, is te makkelijk. Er zijn n.a.v. dit rapport o.a. bij de Keuringsdienst van Waren vast al heel wat mensen die zich nu verre van kiplekker voelen. Maar of het daarmee ook extra druk gaat worden bij het UWV? Ben bang van niet. En als er toch een kop moet rollen, is dat dan meteen een kandidaat voor een hoge positie bij de Wereldbank?
Waar ik wel blij van word is de naam van de voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders: Hennie de Haan. Zoiets verzin je toch niet.
En niet te vergeten: Fred Teeven. Beetje ZZP-er en beetje buschauffeur. En af en toe aanschuiven bij een babbelprogramma op TV. Prima toch!